Ο Γιώργος Παπανδρέου του 1948 μιλά για την Ελλάδα του 2017

Ο Γιώργος Παπανδρέου του 1948 μιλά για την Ελλάδα του 2017

Μια σημαντική ομιλία του Γιωργίου Παπανδρέου στην Βουλή το 1948 για τον Εμφύλιο έχει μαθήματα για το πως κυβερνιέται η χώρα σήμερα.

Leave a Reply