Σκουπίδα; Μείωση, ανακύκλωση, ανάκτηση και… καύση

Σκουπίδα; Μείωση, ανακύκλωση, ανάκτηση και… καύση

Άρθρο στην Οικονομική Επιθεώρηση
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της «καθημερινότητας» που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας είναι η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων κοινώς: «τι κάνουμε με τα σκουπίδια μας;». Σε όλη την επικράτεια παράγονται ημερησίως περίπου 15.000 τόνοι απορριμμάτων, δηλαδή περίπου 5,5 εκατομμύρια τόνοι ετησίως, τα μισά από τα οποία «γεννιούνται» στην Αττική. Ως τώρα, το τι θα τα κάνουμε και τα πούθα τα πάμε δεν το έχουμε λύσει.

περισσότερα εδώ σε | pdf

Leave a Reply